Twoja przeglądarka internetowa nie posiada zainstalowanego
Macromedia Flash Player
który umożliwia wyświetlanie animowanych form graficznych
bądź też Twoja przeglądarka nie wspiera kodu Javascript,
aby takowe animacje wyświetlić.
Ankieta
Czy podoba się Państwu nasz serwis www?

Szukaj w serwisie

   Zapraszamy do nauki w Policealnym Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Toruniu oraz na szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i pracowników,  tel. 56 622 55 15* 

 
ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYM STUDIUM.
_____________________________________________________________

PROWADZIMY REKRUTACJĘ  NA SEMESTR ZIMOWY 2016                           

 (SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE REKRUTACJA )
                                 
     Dlaczego Policealne Studium BHP?

·        Zdobywasz atrakcyjny zawód umożliwiający pracę we wszystkich dziedzinach gospodarki

·    Nabywasz umiejętności wymagane do pracy w służbach bhp

·    Nabywasz umiejętności obsługi systemu komputerowego STER do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie

·    W przyszłości możesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie bhp

 

 informacje i zapisy                                          

ul. Jęczmienna 10

            87-100 Toruń                                                                  

           Tel.56 6225515 /  kom. 668385832

Ponad 10-letnia tradycja szkoły  oraz bardzo wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych kończących się uzyskaniem dyplomu technika bhp klasyfikuje szkołę w czołówce krajowej

 

_____________________________________________________________________________________

Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej


  Czas trwania nauki wynosi 1,5 roku (3 semestry), a warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej.

  Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest szkołą kształcącą w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy, dającą kwalifikacje do pracy w służbach bhp w zakładach produkcyjnych, instytucjach oraz samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług, doradztwa i nadzoru bhp. Przyjęta w szkole koncepcja szkolenia zakłada kształcenie szerokoprofilowe, dzięki czemu absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę we wszystkich dziedzinach gospodarki i rodzajach indywidualnej działalności gospodarczej.

 Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o program nauczania zgodny z podstawami programowymi MENiS odnoszącymi się do kształcenia w tej specjalności zawodowej. W programie uwzględniono szeroki zakres wiadomości teoretycznych ujętych w czterech blokach zagadnień: ogólnotechnicznych, prawno-ekonomicznych, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii i higieny oraz psychologiczno-pedagogicznych. Jednocześnie z uwagi na obiektywną sytuację występującą w małych zakładach, w których często służby bhp otrzymują zakres zadań poszerzony o problematykę ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, również te sprawy włączono do programu szkolenia.Dodatkowo kształcimy słuchaczy z obsługi komputerowego systemu STER wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiebiorstwie.

  Prawidłowość i skuteczność procesu kształcenia gwarantuje kadra dydaktyczna o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i dużym doświadczeniu zawodowym.

Jeśli Twoją osobowość cechuje:

  • zamiłowanie do systematyczności, porządku i ładu,
  • wysokie poczucie odpowiedzialności, dobra koncentracja i spostrzegawczość,
  • myślenie analityczne i twórcze,
  • właściwa postawa w postępowaniu z ludźmi, cierpliwość i konsekwencja,
  • zdolności negocjacyjne,
  • brak przeciw wskazań zdrowotnych

to posiadasz wszystkie cechy psychofizyczne, by doskonale przygotować się do roli wzorowego pracownika, jakiego zawsze szuka pracodawca.

Nr rachunku bankowego Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

56 1160 2202 0000 0000 9448 2549

Policealne Studium Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń
tel./fax (56) 622 55 15
e-mail: bhp@edukacja.torun.com.pl
Projekt i wykonanie
CenterNET S.A.